Firmament is een bureau voor persoonlijke- en organisatieontwikkeling dat authenticiteit en natuurlijk leiderschap centraal stelt. Dit bereiken wij door bewustzijnsontwikkeling.

 

Onze filosofie

In zijn unieke persoonlijkheid ligt de kracht van ieder mens. In ieder mens schuilt immers een inspirerende persoonlijkheid die succesvol kan zijn door ‘gewoon’ zichzelf te zijn. Om jezelf te zijn, is zelfkennis nodig en veel moed.
Firmament ondersteunt mensen op hun weg naar authenticiteit, zelfbewustzijn en innerlijke kracht. Wij reiken mensen de inzichten en ervaringen aan om hun unieke talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Vanuit hun authentieke bijdrage beleven zij betekenis en zingeving en kunnen zij verantwoordelijkheid dragen.

Onze missie

Firmament stelt zich ten doel het unieke persoonlijke potentieel en de bezieling van mensen aan te boren, te ontwikkelen en te versterken en daarmee de bezieling in en van organisaties te vergroten. Wij ervaren dat vitale en bezielde organisaties, waar mensen hun unieke persoonlijke bijdrage herkennen succesvol, inspirerend en veerkrachtig zijn.

Onze visie

Mensen vormen de unieke en onderscheidende kracht binnen organisaties. Vanuit dit besef zijn organisaties gedreven om de talenten van hun mensen optimaal aan te spreken en te benutten. Firmament biedt hierbij de helpende hand. We ondersteunen medewerkers en leidinggevenden in een ontwikkelingsproces waarbij hun innerlijke kracht, natuurlijk leiderschap en lerend vermogen worden aangesproken.

Onze waarden

Firmament adviseurs, trainers en coaches leven de vijf principes van Natuurlijk Leiderschap:
Wij zijn helder over onze intentie, laten ieder vrijheid van keuze, kijken alles in de ogen, gaan niets uit de weg, nemen niets persoonlijk en handelen ten goede van het geheel.

Belangrijke waarden voor ons zijn:

  • eerlijkheid, veiligheid en vertrouwen;
  • betrokkenheid en gelijkwaardigheid;
  • bezieling en zingeving;
  • authenticiteit en echtheid;
  • respect voor de unieke kwaliteiten en talenten van ieder mens;
  • eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Een persoonlijke benadering blijft voor ons het uitgangspunt voor samenwerking, dus neem gerust contact op.