Mensen willen een unieke bijdrage leveren die essentieel is voor het geheel.

Mens visie

Mensen hebben het verlangen om zich enerzijds als onafhankelijk en zelfstandig individu uit te drukken en anderzijds zich een onderdeel van het geheel te voelen. Sterker nog, ons gevoel van ‘succes’ en welbevinden hangt af van ons vermogen om onszelf in onze unieke, authentieke, kracht uit te drukken en tegelijk een bijdrage te leveren aan het geheel; een team, organisatie, groep, gezin, etc.

Dit gegeven is inherent aan de impliciete, natuurlijke orde. Op organisme niveau gaat een cel dood als deze niet functioneel is voor het geheel. Indien er geen reden voor bestaan is, wordt het door het organisme afgebroken. Onze wens om functioneel te zijn komt bij ons tot uitdrukking in de wens tot herkenning (van mijn deel) en erkenning (van mijn bijdrage aan het geheel).

Organisatie visie

De natuurlijke orde zien we terug in een organisatie perspectief. In de organisatie zijn er ‘verlangens’ en waarden, er zijn doelstellingen en een manier van doen om de doelstellingen waar te maken (missie, visie en strategie). Mensen functioneren binnen de organisatie met elkaar en ten behoeve van elkaar teneinde de missie te realiseren.

Alignment

Net als in een organisme wordt voortdurend, zowel door de organisatie als de mens, onderzocht of ze aan elkaar nog een zinvolle bijdrage leveren. Het onderzoek naar de alignment van de meest wezenlijke verlangens en waarden van medewerkers en zijn bijdrage aan de missie en doelen van de organisatie vormt de basis voor leiderschapontwikkeling bij Firmament. Het is immers de wisselwerking die maakt dat zowel de organisatie als de medewerker zich blijvend ontwikkelen en een zinvolle bijdrage aan elkaar leveren.

De leiding van de organisatie formuleert de missie en de visie. Strategie en kaders met betrekking tot bijvoorbeeld de te ontwikkelen competenties, vaardigheden en denkwijzen zijn input en bepalen de richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen. Vanuit het individu wordt de unieke, innerlijke kracht ontdekt en zijn specifieke bijdrage aan het geheel. Dit is input voor het bepalen van de richting van de persoonlijke ontwikkeling. Alignment van organisatie ontwikkeling en de individuele ontwikkeling leidt tot geïnspireerde mensen in een voor hen inspirerende omgeving.

De persoonlijke ontwikkelingslijn

Vanuit de gedachte dat we enerzijds met onze unieke kwaliteiten onze individualiteit willen uitdrukken en anderzijds willen dat onze bijdrage ten goede komt aan een geheel ontstaan twee (ontwikkelings)behoeften:

  1. Weten wat wij als uniek wezen te bieden hebben; hiervoor is zelfbewustzijn nodig.
  2. Het vinden van een ontvangende omgeving waaraan wij onze bijdrage kunnen leveren.

In dezelfde lijn zijn er twee hoofdstromen waarin we gefrustreerd kunnen raken:

  1. De stroom die zegt dat ík onvermogend ben of mijzelf tegenval (van binnenuit door mijzelf en/of van buitenaf door anderen ervaren).
  2. De stroom die zegt dat de kwaliteit of mate van mijn bijdrage onvoldoende is (van binnenuit door mijzelf en/of van buitenaf door anderen ervaren).

Beiden bezorgen ons angsten, omdat we onbewust ervaren dat ons recht op bestaan wordt aangetast. Het menselijke overlevingsysteem geeft haar eigen antwoord. Er worden verdedigingsmechanismen ingezet die ons weghouden van onze innerlijke inspiratiebron en authenticiteit.

In onze leiderschapsprogramma’s besteden we zowel aandacht aan de ontwikklingskant; het zelfbewust worden en het vinden van onze plaats in het geheel als aan de frustratiekant; het ontmaskeren van onze verdedigings- en overlevingsmechanismen. Vanuit verschillende perspec­tieven geven we inzicht op de rode draad en essentie in ieders leven zodat bewustzijn ontstaat die leidt naar nieuwe keuze mogelijkheden. Immers om vanuit ons diepste innerlijke wens en inspiratiebron te kunnen acteren is de transitie nodig van:

  • het reageren vanuit angst naar acteren vanuit bezieling;
  • van sturing vanuit het ego naar sturing vanuit de ziel;
  • van het ik-perspectief naar het perspectief voor het geheel;
  • van schepsel naar schepper en creator van de eigen context.