Coaching blijkt voor organisaties een krachtig en effectief middel om het unieke potentieel van haar medewerkers tot bloei te brengen. Bij coaching staat het persoonlijke groeiproces en functioneren van medewerkers centraal. Goede coaching brengt mensen bij hun innerlijke kracht en boort de bron van eigen wijsheid aan.

Tijdens het continue proces van coaching, reflecteren medewerkers gerichter op hun eigen motivatie, functioneren en gedrag. Hierdoor wordt het zelflerend vermogen vergroot en wordt persoonlijke groei ervaren. Dit versterkt een gevoel van zingeving en verantwoordelijkheid voor het werk en de eigen inbreng. Tevens wordt de band tussen medewerkers en organisatie verstevigd. Onze ondersteuning is er op gericht dat uw organisatie zo snel mogelijk zelfstandig verder kan met een effectief coachsysteem.

Firmament Coaching kan uw organisatie ondersteunen door middel van:

    • Ondersteuning bij de opzet van een intern coachsysteem;
    • Het opleiden en begeleiden van managers en coaches door middel van training, intervisie en leertrajecten;
    • Het beschikbaar stellen van onze coachpoel voor individuele coaching van de leidinggevenden tijdens het verandertraject.


Training, Intervisie en leertrajecten

Wanneer u een coachende stijl van leidinggeven in uw organisatie gaat introduceren is het belangrijk dat de leidinggevenden in uw organisatie inzicht krijgen in zichzelf als coach en ontdekken hoe zij de unieke talenten van medewerkers naar boven kunnen halen. Naast een training of leertraject stimuleert intervisie de ontwikkeling van managers of coaches vanuit de eigen praktijksituatie. Dit gebeurt door het gestructureerd uitwisselen van ervaringen met collega's. Hierbij staan het van elkaar leren en de mogelijkheid elkaar feedback te vragen centraal. Tevens kan de Firmament coachpoel ingezet worden voor de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevenden als coach.

Firmament heeft verschillende trainingen en leertrajecten ontwikkeld, die uiteraard aangepast kunnen worden aan de specifieke wensen van uw organisatie. Dit zijn:
- Leertraject de manager als coach
- De Masterclass Coaching
- Situationeel Leidinggeven, Samenwerking en Coaching


Beeldbepalend Projecten:

KPMG Masterclass Coaching
Alphense Leergang Leidinggeven