Vertrouwen in eigen wijsheid

Steeds meer leidinggevenden en professionals gunnen zichzelf het voorrecht een tijdje stil te staan bij hun eigen ontwikkeling en functioneren onder begeleiding van een professionele coach. In de beslotenheid van dit één-op-één contact komen persoonlijke ervaringen en overwegingen veelal het best tot hun recht.

Het doel van een coachingtraject kan heel verschillend zijn. Variërend van het beter kunnen hanteren van bepaalde situaties of het vinden van een nieuwe impuls in de loopbaan, tot het verkrijgen van meer zelfinzicht en het verhogen van de persoonlijke effectiviteit. Wat het persoonlijke doel ook is, de aanpak van individuele coaching sluit optimaal aan bij de eigen wensen en mogelijkheden.

Belangrijk bij coaching is het vinden van een bondgenoot. Iemand die je steunt, maar niet met je meepraat. Iemand die met je mee zoekt, maar het terrein al goed kent. De coaches van Firmament zijn zulke bondgenoten. Zij fungeren als spiegel, sparringpartner en vertrouwenspersoon.

Wat kan je verwachten van een coachingtraject?

Een coachingtraject bestaat gewoonlijk uit een serie van zes gesprekken van anderhalf uur. In een intakegesprek wordt de focus op de gewenste verandering scherpgesteld. Er wordt samen gekeken naar het gewenste ontwikkelingstraject en de coach die bij jou en jouw wensen past.

Een individueel coachingtraject kan leiden tot:

  • Het verdiepen van zelfkennis; het verkrijgen van inzicht in uw talenten en ontwikkelpunten en het herkennen van patronen en gewoontes in uw leven,
  • Bevrijding van beperkende patronen; het (her)overwegen van keuzes en loslaten van gedrag dat niet productief voor u werkt,
  • Het ervaren van meer richting in uw werk en leven; ontdekken hoe u uw persoonlijke doelen op een lijn kunt brengen met de manier waarop u werkt en leeft,
  • Het vasthouden van de nieuwe koers in uw dagelijks (werk)leven; het voorkomen van terugval in oude gedragspatronen,
  • Het vermogen zelf uw ontwikkeling voort te zetten; het ontwikkelen van innerlijke reflectie op uzelf en een meer open communicatie met mensen in uw (werk)omgeving.

De betrokkenheid van onze coaches

Alle coaches van Firmament hebben intensieve ervaring in psychologische begeleiding èn in het bedrijfsleven. Zij worden gedreven door een grote betrokkenheid bij mensen en hun mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Onze coaches zijn aanspreekbaar op hun eigen sterke en zwakke kanten en beschouwen authenticiteit en oprechtheid als hun kracht.
Zij staan open voor alle denkbeelden, maar hebben hun voeten stevig op de grond.

Het coachtraject

Een coachtraject bestaat veelal uit zes gesprekken van 1½ uur. Vaak ontwerpt Firmament echter een maatwerk traject waarvan de opzet afhankelijk is van de specifieke vraag van een deelnemer. Het individuele begeleidingstraject kan dan bijvoorbeeld een stuk training bevatten over een specifiek onderwerp dat wordt besproken in een dubbelgesprek. Ook kan in het ontwikkelde traject gebruik gemaakt worden van een acteur of actrice.


Klik hier voor onze coachbrochure (PDF)