Firmament; partner in intervisie

Intervisie is een manier om met collega’s in groepsverband te leren van vragen of problemen uit de dagelijkse praktijk; het is geschikt voor mensen die aan een zelfde doel werken of dezelfde type vragen hebben. De leden steunen elkaar in het realiseren van hun verantwoordelijkheden.
Intervisie is een gestructureerd en planmatig leerproces waarbij intervisieleden aan een gezamenlijk en/of een persoonlijk doel werken hetgeen iedere volgende intervisiebijeenkomst wordt geëvalueerd. Men vraagt zich daarbij telkens af tot welke nieuwe inzichten de bijeenkomst en de ervaringen in de praktijk, hebben geleid.
Het leerproces krijgt vorm binnen een vaste intervisiegroep van ongeveer zes leden die met regelmaat bij elkaar komt. Kenmerkend voor intervisie is dat de leden eigenaarschap nemen over hun eigen ontwikkeling. In de vertrouwde omgeving houden de leden hun manier van werken tegen het licht en krijgen door vragen te stellen inzicht in hoe zij vanuit eigen kracht en integriteit kunnen werken en leiden. Intervisie prikkelt ieders zelfontwikkeling en streeft ernaar het beste uit elkaar naar boven te halen. Het versterkt de reflectieve vaardigheden en ondersteunt een collegiale feedback cultuur.

Lerende organisatie en intervisie

Om medewerkers te ondersteunen tijdens veranderingsprocessen en om bij te dragen aan hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling kan een organisatie intervisie aanbieden. Hiermee kan de organisatie bewerkstelligen dat de medewerkers zich comfortabel voelen en steun ervaren in hun verantwoordelijke functie en in het meenemen van teams in veranderingen. De diversiteit maakt het uitwisselen, het zonder waardeoordeel sparren en elkaar tips geven over de uitdagingen waarvoor de medewerker staat, aantrekkelijk. Intervisie versterkt de feedbackcultuur die nodig is om de ambitie van een ‘Lerende Organisatie’ waar te maken. Intervisie past uitdrukkelijk bij de lerende organisatie, omdat alle leden van de intervisiegroep zelf eigenaar zijn van het leertraject.

Intervisiecoaches

Firmament beschikt over ervaren intervisiecoaches die een groot palet aan werkvormen meebrengen. Leden van de intervisiegroep kunnen daaruit de werkvormen kiezen die het beste passen bij hun leerstijl. De intervisiecoaches van Firmament begeleiden de groepen tijdens de intervisiebijeenkomsten. Zij verzorgen de structuur en dragen met gerichte interventies zorg voor het communicatieproces. Deze interventies dienen als voorbeeld voor de deelnemers en stimuleren hen in de ontwikkeling van hun eigen communicatie- en leiderschapsvaardigheden.
Onze ondersteuning is erop gericht dat de intervisiegroepen zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen.