Teamleden hebben regelmatig de behoefte om met elkaar te sparren en vooruit te kijken. Strategische keuzes, die je met elkaar maakt, hebben draagvlak nodig om tot een succesvolle implementatie te leiden. Teams gebruiken hiervoor hun (reguliere) overleg of trekken zich één of meerdere dagen terug op “de hei”. 

Soms kunnen binnen een team onbewuste interactie¬patronen de resultaten in de weg staan. Als teamlid heb je daar niet altijd zicht op. In die gevallen kan het zinvol zijn een Firmament begeleider uit te nodigen on-the-Job met een team te werken naar concreet resultaat. Zij zijn in staat blokkerende patronen te herkennen en in een veilige setting bespreekbaar te maken. Bovendien kunnen ze in de rol van dagvoorzitter helpen de dag te structureren en te leiden. De teamleden kunnen zich dan vervolgens ontspannen richten op de inhoud.

Firmament begeleiders kennen een scala aan creativiteit technieken die een team helpen innovatieve ideeën te genereren en zo tot visieontwikkeling te komen.
Wij kunnen de volgende bijdragen leveren aan (werk)overleg en teamdagen:
  • Onbewuste patronen bespreekbaar maken en daarmee onderling begrip en communicatie verbeteren.
  • Dagvoorzitter en procesbegeleiding verzorgen, zodat teamleden zich vrij op de inhoud kunnen concentreren en zelf geen dubbele pet op hoeven te hebben.
  • Creativiteit en out-of-the-box inbrengen om visieontwikkeling te bevorderen.
  • Teamthema’s op een aansprekende manier introduceren ter inspiratie.