Het MT van de nieuw gevormde dienst Inservice, bestaande uit de samengevoegde afdelingen Finance, ICT, Facilitaire Zaken, Personeels­administratie en Studenten­administratie, heeft de ambitie om op het gebied van service te excelleren. Dit vraagt een team dat elkaar kent, elkaar kan ondersteunen, goed samenwerkt en de visie gezamenlijk beleeft.

Firmament is gevraagd een 2-daagse kick-off van het nieuwe MT van Inservice te begeleiden (20 leidinggevenden). De 2-daagse kick-off dient elementen van teambuilding en visievorming te bevatten.

1. De teamleden van Inservice

Teamleden zien vanuit welke strategieën zij en hun collega’s opereren, welke strategieën overeenkomen, welke verschillen, waar zij elkaar aanvullen.

2. De Inservice Team 10-kamp

De MT leden krijgen een opdracht die ervoor zorgt dat er een gezamenlijk visionair beeld ontstaat over de meest essentiële elementen die de nieuwe cultuur van samenwerken als team binnen Inservice typeren. Wat zijn de elementen die voor een ieder passen bij een sprankelend en excellerend Inservice Center? Waar staan we nu en waar willen we over een half jaar staan, waar over een jaar?

 3. Outdoor verrassing

Teamleden worden uitgedaagd in de zilte zeelucht. Weer of geen weer!

4. Jouw uitdagingen in het Inservice Center

Voor welke uitdagingen staat jouw team de komende tijd? Wat betekent het nieuwe Inservice Center voor jou en voor je medewerkers. Waar zie je kansen, waar zie je bottlenecks. Wie in dit team kan je ondersteuning bieden vanuit zijn/haar (leiderschaps)rol of vanuit zijn/haar ervaring?

5. Wat verder uitgediept wil worden

Onderwerpen die spelen en waarvoor het zinvol is om nu te bespreken nu we allen bij elkaar zijn, worden nader ter tafel gebracht. Afhankelijk van de onderwerpen wordt gekozen voor een plenaire aanpak, een verticale afdelingsaanpak en/of een aanpak horizontaal door de verschillende afdelingen heen.

 6. Van visie naar actie

Deelnemers integreren de gebeurtenissen op persoonlijk niveau en verbinden er voornemens aan die ze plenair uitspreken. De MT-leden ervaren dat ze opgenomen zijn in een team die een verantwoordelijkheid en commitment heeft naar de doelstellingen van het Inservice Center, naar zichzelf en naar elkaar.

 

Inspiratiemoment: Hoe je een geboren leider wordt

Het is de droom van ieder om een geboren leider te zijn. Frank Schaper bespreekt hoe leiders hun visie op leiderschap bewust of onbewust laten beïnvloeden door hun rolmodellen. Onderzoek je eigen rolmodellen en ervaar welke karakteristieken daarvan in jou schuilen.