Firmament is door Hogeschool Inholland geselecteerd als preferred supplier voor Teamtrajecten. In totaal verzorgde Firmament eenendertig trajecten in een tijdspanne van 2,5 jaar

Het ontwerp

Firmament teamcoaches begeleiden het team in een traject van een jaar. Team en begeleider steken het Teamfocus traject in als een teamreis waarvan vooraf concreet de focus en het doel worden vastgesteld, waarbij de route naar voortschrijdend inzicht wordt bepaald. Hierbij past ook de metafoor “de brug bouwen terwijl we er overheen lopen”. In opzet en uitwerking van het traject staat verbinden centraal. De eerste stap is het nemen van eigenaarschap voor de focus en het doel van de reis. Het reisplan zal vervolgens, in co-creatie met een  programmateam, worden opgesteld en tijdens de reis worden aangescherpt en bijgesteld. Uitgangspunt bij de invulling van de teambijeenkomsten is dat we inhoudelijke thema’s hand in hand laten gaan met de verbetering van samenwerking en gedrag. 

De teamcoaches begeleiden hierin het team met behulp van een gedegen veranderstrategie, waarbij de teamleden gaandeweg het traject ontwikkeld en uitgedaagd worden in hun persoonlijk leiderschap en letterlijk leren door te doen. Om het effect van de begeleiding en daarmee de teamontwikkeling te versterken vinden onze teamcoaches het belangrijk zich duidelijk als coach van het team te presenteren. Daarmee versterken we het belang van eigenaarschap van het hele team.

Teamdagen kunnen worden afgewisseld met Intervisie en coaching op de werkplek. Ook is er gezorgd voor individuele begeleiding met behulp van een strippenkaart coaching die gebruikt kan worden door het hele team.

Na het teamfocustraject maken verschillende teams nog regelmatig gebruik van onze teamcoaches voor hun jaarlijkse visiedagen of voor andere teamaangelegenheden.