Hard werkende loyale medewerkers zijn een belangrijke back bone van een organisatie. VIVAT heeft oog voor deze gewaardeerde groep van medewerkers en wil daar uitdrukking aan geven in het aanbod van een Kern training voor de categorie medewerkers van 40+.

Deze doelgroep vormt in de nabije toekomst naar verwachting een aanzienlijk deel van het personeelsbestand. Deze groep kenmerkt zich door een geheel eigen vraagstelling. Carrièreperspectieven zijn inmiddels duidelijk, doorgroei is veelal minder waarschijnlijk en men heeft soms het gevoel op een dood spoor te zijn gekomen. Er ontstaat behoefte te onderzoeken wat men tot nu toe heeft bereikt in werk én leven. Keuzes die men ten aanzien van loopbaan bewust of onbewust heeft gemaakt worden pas helder door dit bewust te onderzoeken. Van hieruit kan het pad van de toekomst positief voortgezet worden. 
 
Firmament ontwikkelde voor deze groep de Kern training.