Doelstelling

Je bent al behoorlijk wat jaren werkzaam, vak-volwassen, loyaal, kundig en je beschikt over waardevolle kennis voor de organisatie. Na een reeks van opeenvolgende rollen en/of functies is het einde van je loopbaan in zicht. Waardering en voldoening ervaren is een belangrijk sleutelwoord om je bijdrage met enthousiasme te kunnen (blijven) leveren. 
Aan de orde voor jou zijn zingeving en het ten volle benutten van jouw opgebouwde ervaring en talenten. Uiteindelijk gaat het er om jouw talent en ervaring te (blijven) behouden en benutten en tegelijkertijd inzicht, uitzicht en voldoening voor jouw resterende loopbaanperiode en een fijn en inspirerend uitzicht voor na jouw pensioen.

Inhoud

In dit persoonlijk leiderschapstraject ‘Inzicht, Uitzicht en Voldoening’ ga je samen met vijf collega’s en de trainer/coach je verdiepen in hoe voor jou de optimale invulling van de laatste jaren van jouw dienstverband eruit kunnen zien en creëer je een motiverend uitzicht op de periode daarna. Het daarin bewust en proactief meenemen van je omgeving zorgt voor begrip en ondersteuning bij de uitvoering hiervan. 

Resultaten

In zes inspirerende dagdelen (4 bijeenkomsten), de voorbereidende reflectieopdracht en tussentijdse opdrachten krijg je een steeds helderder beeld van je toekomst. Je voelt je gemotiveerd om jouw visie te verwezenlijken. De trainer/coach en de andere deelnemers zijn tijdens het traject jouw spiegel en sparringpartner. In twee individuele coachgesprekken bespreek je hoe je dat wat jou ten diepste drijft meer aan de dag kunt leggen en creëer je een concreet zin- en voldoening-gevend uitzicht op jouw toekomst.

Programma onderwerpen

  • Inzicht in datgene wat jou drijft, dat wat jou persoonlijk zin- en voldoening geeft; zowel in de laatste fase van jouw werkleven als in jouw privéleven, ook na jouw pensioen. De ontdekking dat dit op deze drie gebieden dezelfde inspiratiebron is. Dat je in principe één centraal levensthema hebt, waar alles in wezen om draait;
  • Ideevorming en uitzicht creëren over hoe jouw bevindingen over jouw zingeving en voldoening (meer) te integreren in jouw werk- privé- en toekomstig pensioenleven. Welke persoonlijke kernwaarden neem ik voor mijn zinvol bestaan als vertrekpunt?
  • Wat betekent het als ik dit in gang zet voor wie ik ben?
  • En wat betekent dit vertrekpunt voor mijn overtuigingen? Wat zou ik meer moeten doen? Wat / welke overtuiging(en) helpen mij niet, waar mag ik van af?
  • Welke vermogens en vaardigheden ga ik bewust meer inzetten?
  • Welke manier van doen past hierbij? En wat voor ingesleten patronen in mijn doen en laten heb ik welke afbreuk doen aan wat ik in wezen wil?  Waar moet ik mij dan bewust van blijven?
  • Hoe breng ik mijn omgeving in lijn met mijn voornemens?

Evaluaties: Inholland Inzicht, Uitzicht en Voldoening 58+