KPMG Masterclass Stijlfexibiliteit in communiceren

Als consultant, adviseur en dienstverlener wordt er veel van je gevraagd op het gebied van communicatie. Een goede, heldere communicatie met behoud van de relatie is voorwaardelijk om de inhoudelijke inspanningen die je verricht niet te niet te doen of verwachtingen hierover te managen. KPMG is zich daar sterk van bewust en ondersteunt haar medewerkers met een Masterclass Stijlflexibiliteit in Communiceren.


Uitgangspunt

In een gesprek is leiding nemen en behouden belangrijk, ongeacht het temperament van je gesprekspartner. Zodra jouw manier van communiceren een verdedigende of aanvallende reactie oproept, zou je een ander niveau van communicatie willen aanbieden, waardoor de communicatie weer vrij wordt en de kwaliteit van het gesprek toeneemt. Je wil leren omgaan met duidelijk zijn, intimidatie door de ander en met personen die ja zeggen en nee doen. Schakelen naar een andere gedragsstijl en het effect daarvan op het gedrag van de ander, komen aan de orde. Deze masterclass gaat over regie hebben en regie houden, zelfs als je besluit “los te laten”.

Je hebt vragen zoals:
- hoe kan ik dit voor mij ‘moeilijke’ gesprek effectief managen?
- kan ik mij bewust worden van de signalen van mijn gesprekspartner en waarom wek ik die op?
- wat doe ik als ik ervaar dat ik vastloop?
- hoe pas ik mijn communicatie aan als ik weet of denk te weten hoe de ander gaat reageren?
- hoe verander ik de sfeer als die negatief wordt en hoe zorg ik dat mijn gesprekspartner niet teleurgesteld of boos wordt?
- hoe escaleer en de-escaleer ik functioneel zonder de relatie te verliezen?
- hoe creëer ik ‘alignment & agreement’?
- hoe ga ik om met kritiek, druk en verwachtingen in een gesprek?
- hoe versterk ik mijn communicatie in een boardroom?

Uitkomst

Deze training leert je het effect te zien van jouw communicatie op anderen. Je gaat ervaring opdoen met het variëren van stijlen afhankelijk van je doel en de situatie. Je oefent in afstand en nabijheid op relatieniveau. Het resultaat is dat je persoonlijke drempels kunt beslechten die je er van weerhouden gedrag toe te passen dat in een bepaalde situatie effectief is.

Uitvoering

In het programma is de concrete casuïstiek van de deelnemers leidend voor de introductie van ondersteunende instrumenten en modellen zoals passieve en actieve technieken, verbale en non-verbale communicatie, conflicthanteringsstijlen, gedragsstijlen, korte- en lange termijn belangen, beperkende en ondersteunende overtuigingen, socratische dialogen.