In het kader van het KPMG project Stress & Energymanagement, verzorgde Firmament in 2022 en het eerste halfjaar van 2023, een groot aantal Workshops, Webinars, en Verdiepingsmodules om deelnemers meer kennis bij te brengen en de bewustwording te verhogen op het gebied van stress en vermoeidheid, en inzicht te geven in eenieders energiehuishouding.

Aanleiding

KPMG medewerkers zijn ambitieus en hebben vaak bewust gekozen voor een carrière bij KPMG. De opdrachten zijn uitdagend en het werkterrein breed. Ze worden veelvuldig uitgedaagd om hun talenten in te zetten en het werk is overvloedig. Het boeit. Ondertussen werken ze vaak behoorlijk veel uren en zien anderen dat ook doen. Ze doen hun werk goed en worden steeds meer gevraagd. Dit vraagt van de medewerkers aandacht voor hun stress en energiemanagement.

Doel van het project

Doel van het Stress & Energy Management project en de workshops is medewerkers en leidinggevenden meer kennis bij te brengen en de bewustwording te verhogen op het gebied van de patronen en signalen van stress en vermoeidheid. Daarnaast een gezamenlijke taal te ontwikkelen, signalen leren herkennen bij jezelf en bij collega’s en de stap te verkleinen om dit, ook met je leidinggevende, bespreekbaar te maken.

Aanpak op meerder niveau’s

KPMG breed Webinar: Frank Schaper verzorgde in een KPMG breed webinar (1 uur) een introductie over de patronen van stress en vermoeidheid en gaf praktische handvatten en tips om er beter mee om te gaan en de signalen van stress en vermoeidheid tijdig te herkennen bij jezelf of bij collega's.

KPMG HR teams: HR adviseurs (circa 80) namen het voortouw en volgden de workshop om zo hun klanten/Business Units gedegen te kunnen adviseren.

KPMG Teams/BusinessUnits: De meeste teams/BU kozen voor een start met het volledige team, soms met behulp van een webinar, gevolgd door verdiepingsmodules in kleine groepen (6-10 deelnemers).

Vooraf aan de verdiepingsworkshop scoren deelnemers zichzelf met behulp van de ‘Top 50 signaallijst van stress en vermoeidheid’. De test geeft een goed inzicht in ieders energiehuishouding. De verdiepingsmodules bieden vervolgens de mogelijkheid om individuele vragen te stellen en persoonlijke situaties te bespreken en te verdiepen. Hierin blijken ook collega’s zeer waardevolle sparringpartners en rijken zij regelmatig hun eigen gevonden weg van ‘omgaan met ...’ aan. Tevens worden deelnemers gestimuleerd diepere oorzaken van de gevonden signalen te onderzoeken. In totaal volgden meer dan 500 medewerkers de verdiepingsworkshops.