Brandweer Mangement Team Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Het Brandweer Management Team (BMT) van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid heeft begin 2021 aangegeven een teamtraject te willen starten. Het BMT bestaat uit drie teamleden; ieder teamlid stuurt verschillende teams aan en heeft een verschillende achtergrond en historie.

Het team werkt prettig samen en heeft binnen de directie VRGZ alle vertrouwen. Aanleiding tot het teamtraject is de wens van het BMT tot verdieping van de teamsamenwerking. Het traject dat bestond uit een YodTum Dag (individueel) en vier maal een teamdag is positief ontvangen. Het enthousiasme is doorgeslagen naar een van de onderliggende teams: bij het MT van de Uitrukorganisatie is eenzelfde soort trajecttraject opgestart.

Na de voortzetting van de teamondersteuning in het jaar 2022 en 2023 is nu ook het teamtraject 2024 gaande.