• Eigen Pad Volger
  • In-het-nu Genieter
  • Commitment Vinder

Na heel wat mooie en inspirerende omzwervingen studeerde Leonie van der Zwan cum laude af in Psychologie in Leiden.
Sinds 2005 werkt zij als trainer, (team)coach, facilitator, intervisor, adviseur en procesbegeleider. Volgens Leonie gaat haar vak niet over mensen en organisaties veranderen, maar over mensen, teams en organisaties inspireren om het juiste pad te vinden. Dit doet ze door mensen te ontmoeten in al hun kwaliteiten en belemmeringen en hen te ondersteunen hun eigen potentieel ten volle te gebruiken. Het is haar overtuiging dat vooral een ontwikkelproces dat van binnenuit komt tot duurzame verandering leidt.

Als facilitator stemt Leonie zich af op wat nodig is om ontwikkeling op gang te brengen en hiervoor eigenaarschap te creëren. Met haar open en onbevangen blik creëert ze ruimte om zelf te ontdekken wat er speelt en het eigen pad en/of het gezamenlijke pad te vinden dat teams verbindt. Haar sterke innerlijke richtingsgevoel voor het proces is daarbij ondersteunend.

Woorden die zij vaak terugkrijgt zijn: stevigheid, zuiverheid, zorgvuldigheid en authenticiteit.