Doelstelling

Organisaties hebben in toenemende mate de volledige en creatieve inzet van al hun mensen nodig om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om speelruimte en tegelijkertijd om sturing, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Maar wel om sturing van een moderne soort; die complexe zaken terugbrengt tot de eenvoud van hun essentie – zonder te versimpelen.

Inhoud

Deze masterclass bestaat uit vier tweedaagse workshops die een afwisselend geheel vormen van inleidingen, verwerking, oefeningen, feedback en supervisie. Omdat praktijksituaties en vraagstukken van de deelnemers op verandergebied centraal staan, wordt het verworven inzicht direct omgezet naar de praktijk. Daarbij wordt gewerkt aan het cruciale verband tussen wat iemand beweegt, wat hij doet en wat hij bewerkstelligt.
De deelnemers die regelmatig staan voor de opgave om veranderingen door te voeren doen met deze training een sterk appèl op hun inzicht, inschattingsvermogen en zelfvertrouwen en houden zichzelf als veranderingsmanager tegen het licht. Tevens raken de deelnemers ervan doordrongen dat het bewerkstelligen van duurzame veranderingen bij anderen, pas kans van slagen hebben wanneer zij zelf ook veranderingsstappen zetten.

Programma onderwerpen

 • inzicht in de karakteristieke eigenschappen van uw organisatie;
 • het ontdekken en neutraliseren van de ‘verborgen bestuurders’ in organisaties en in uzelf (cultuur- en gedragstypologie, incidentenonderzoek);
 • zicht krijgen op de eigen rol en het eigen aandeel in de vraagstukken uit uw praktijk;
 • onderzoek naar ieders karakteristieke invalshoeken bij het sturen en veranderen;
 • het organiseren van maximale betrokkenheid bij veranderingsprocessen;
 • dynamische oordeelsvorming toegepast op intervisie en coaching.

Resultaat

 • een verdiept bewustzijn van de krachten en mechanismen binnen hun organisatie en binnen zichzelf;
 • een natuurlijke weg bewandelen van het sturen in veranderingsprocessen;
 • maximale betrokkenheid bij veranderingen kunnen organiseren;
 • de volledige en creatieve inzet van mensen kunnen realiseren;
 • het evenwicht bewaren tussen speelruimte laten en sturing geven;
 • ontmaskeren en neutraliseren van 'verborgen bestuurders';
 • handelen naar de wet van de situatie;
 • realiseren van 'verandering van binnenuit'.

Beeldbepalende projecten
Bartiméus, Veranderen van binnenuit
EoN: Begeleiding veranderingsorganisatie
Achmea Zorg: Transformatiemanagement