Een intensief trainingsprogramma naar het verwezenlijken
van je natuurlijk leiderschap in je leven.

yodtum-de-ontdekkingstocht-cover

Opzet en Inhoud

Het kennismakinsgesprek met de trainer zet ieders doelen op scherp. Vervolgens start het programma met de individuele YodTum Dag waarin je helder zicht krijgt op je persoonlijke natuurlijk leiderschap én op je overlevingsstrategie. Met dit kompas in handen, ligt de focus in de drie 1-daagse trainingsmodules op de ontwikkeling van ieders natuurlijk leiderschap in zijn dagelijks leven. Steeds vanuit een specifieke context.

  • Module 1 | Ik en mijn inspiratie: Leef ik wie ik ben en voel ik mij hierdoor vervuld en geïnspireerd?
  • Module 2 | Ik en mijn omgeving: Hoe toon ik mijn natuurlijk leiderschap in mijn naaste omgeving?
  • Module 3 | Ik en de maatschappij: Wat is mijn impact, mijn betekenis in de maatschappij?
  • Integratiemiddag : Focus op de toekomst, een plan en viering van ieders natuurlijk leiderschap.

Parallel aan het programma krijgt ieders natuurlijk leiderschap vorm in een zelfgekozen Out of the Box project. In individuele coachgesprekken krijgen de deelnemers persoonlijke reflectie en scherpen zij hun ontwikkelpunten aan.

De onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers tijdens Peercounseling en in de trainingsmodules werkt inspirerend en bekrachtigend.

yodtum-de-ondekkingstocht

De Bestemming

Aan het eind van het trainingsprogramma hebben de deelnemers:

  • inzicht in hun natuurlijke leiderschapsrol en de betekenis die zij hiermee hebben voor hun omgeving en in de maatschappij;
  • ervaring met actuele concepten over het sturen van persoonlijke veranderingsprocessen;
  • zichzelf én anderen bewust geïnspireerd vanuit hun natuurlijk leiderschap in het Out of the Box project;
  • de bezieling van hun natuurlijk leiderschap ervaren en een start gemaakt met het inzetten ervan in hun leven;
  • hun omgeving bewust gemaakt van waar zij voor staan;
  • een aanpak voor ogen om hun natuurlijk leiderschap in het dagelijks leven vorm te geven.

Doorlooptijd: 9 maanden

Aantal deelnemers: 8 - 12

Beeldbepalend Project: Hogeschool Inholland: Perspectief